Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2023

regulaminy konkursów powiatowych dla uczniów szkół podstawowych w r. szk. 2022/2023

regulaminy konkursów powiatowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w r. szk. 2022/2023

KLIKNIJ ABY POBRAĆ REGULAMINY KONKURSÓW WYBRANYCH TYPÓW SZKÓŁ