Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Gimnazjum Dwujęzyczne
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2018
Spotkanie z Rodzicami w dniu 16 listopada 2016 r.
I.Informacje


1.W październiku gościliśmy uczniów i ich opiekunów z 5 krajów europejskich; nasi goście byli bardzo zadowoleni z organizacji pobytu w naszej szkole, do dziś otrzymujemy maile
i podziękowania za gościnność i szczególną atmosferę oraz doskonałą organizację warsztatów wokalnych i wycieczek. Na organizację wycieczek dla gości i naszych uczniów w czasie trwania projektu Erasmus Plus pozyskaliśmy fundusze od Marszałka Województwa Dolnośląskiego -
w ramach pełnienia przez Wrocław funkcji Europejskiej Stolicy Kultury.  W grudniu trójka naszych uczniów z opiekunami wylatuje na tygodniowy pobyt do Francji.

2.Informacja o grancie z cukrowni - 5 000 zł, poszukujemy dalszych darczyńców, prosimy
o wpłaty ma konto RR . Zachęcamy do wpłat na konto RR - nawet podczas dzisiejszego spotkania!!!

3.Wygrana w konkursie unijnym na projekt modernizacji gabinetów matematyczno-przyrodniczych (prawie 600 000 zł; wkład organu prowadzącego - 90 000 zł); realizacja - rok 2017.

4.Wdrażamy programy: wychowania patriotycznego, wspierania ucznia z trudnościami, wspierania uczniów zdolnych,  procedury postępowania w przypadku ataku terrorystycznego; realizujemy programy ogólnopolskie z zakresu profilaktyki uzależnień i chorób nowotworowych, AIDS, HIV, zdrowego trybu życia, a także programy związane z  przeciwdziałaniem niewłaściwych zachowań, np. przemocy w sieci.

5.W październiku zorganizowaliśmy w ramach wrocławskiego festiwalu Pretexty spotkanie
z prozatorką - autorką opowiadań Agnieszką Kłos.

6.3 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, podczas którego tradycyjnie uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych
i naśladowanie patronki szkoły, a 10 listopada - podczas apelu związanego z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wręczyliśmy stypendia motywujące dla najlepszych uczniów za II semestr poprzedniego r. szk. 2015/2016.

7.W najbliższych dniach odbędzie szkolenie dla młodzieży z cyberbullyingu - realizacja wymagań wobec szkół i placówek w tym roku szkolnym.

8.19 listopada - półmetek: prosimy rodziców o opiekę i dyżury podczas imprezy i rzetelne pilnowanie młodzieży podczas dyżurów; to samo dotyczy studniówki w dniu 12 lutego;

9.21 listopada - święto biblioteki; potrzebujemy środków finansowych na nagrody, prosimy
o wsparcie szkoły w zakupie nagród dla naszych uczniów;

10.Realizujemy w szkole 3 innowacje pedagogiczne: „W świecie mediów”, „W świecie prawa” oraz
„Z angielskim w świat”.

11.W szkole działa Szkolny Klub Przedsiębiorczości pod nazwą „Być przedsiębiorczym - Młodzieżowe Mini przedsiębiorstwo” we współpracy z NBP, TECE oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

12.W szkole działa Historyczny Klub Dyskusyjny, w ramach którego uczestnicy Kluby z kl. III b wraz z. p. Jolantą Burtin wyjadą w grudniu do Warszawy na spotkanie dyskusyjne z innymi członkami takich Klubów ze szkół z całej Polski.

13.Współpracujemy z wieloma instytucjami i uczelniami wyższymi, np. z Politechniką Wrocławską (młodzież wyjeżdża na wykłady w ramach projektów Młody Chemik eksperymentuje, Akademia Młodego Odkrywcy), organizujemy wykłady naukowców w naszej szkole i wyjazdy na wykłady na uczelnie wyższe.

14.W grudniu organizujemy Festiwal Nauki - impreza edukacyjna dla uczniów naszego LO
i gimnazjalistów z powiatu i powiatów ościennych; promowanie naszej szkoły
w środowisku lokalnym, umożliwienie uczniom naszej szkoły występ w roli gospodarza i nauczyciela - dzielącego się swoją wiedzą z innymi;

15.6 grudnia planujemy skrócenie zajęć od rana - w celu organizacji kilkugodzinnego szkolenia dla nauczycieli - jeśli rodzice wyrażą zgodę na takie rozwiązanie. Rada Szkoły wyraziła zgodę.

16.W dniu 7 grudnia planujemy zorganizowanie koncertu mikołajkowego w sali widowiskowej SOK. Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i do aplauzu naszej młodzieży, do motywowania uczniów do występów publicznych, żeby widzieli sens
w podejmowaniu działań na rzecz środowiska lokalnego, a przede wszystkim żeby docenić starania młodzieży i wyrazić uznanie dla rozwoju umiejętności i uzdolnień

17.Na stronie internetowej w zakładce „dla rodzica” umieściliśmy wnioski po opracowaniu wyników egzaminów zewnętrznych; zapraszam do analizy i zapoznania się z wnioskami, zwłaszcza rodziców uczniów klas trzecich, w celu monitorowania postępów uczniów i ostrzegania ich przed często popełnianymi przez uczniów błędami;

18.Wydajemy gazetkę szkolną „Wtyczka”.

19.Prowadzimy szkolną stronę internetową, na której publikowane są na bieżąco wszystkie informacje
z życia szkoły.

20.Wszelkie decyzje dotyczące życia szkoły i spraw organizacyjnych konsultowane są ze wszystkimi organami szkoły, tzn. z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim - w ramach ustalonych na początku roku zasad partycypacji i kompetencji poszczególnych organów szkoły.


Dziękuję
Beata Kudła

Proszę kliknąć aby pobrać plik: "Podstawa programowa i ramowe plany nauczania"  Warszawa, listopad 2016
Proszę kliknąć aby pobrać załącznik do dokumentu: "RAMOWY  PLAN  NAUCZANIA  DLA  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONTO RADY RODZICÓW
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
21 9588 0004 0014 6610 2000 0010

Cyberbezpieczeństwo w szkołach - list Minister Edukacji Narodowej - proszę kliknąć aby pobrać
Ubezpieczenie na rok szkolny 2017 / 2018 - szczegółowe informacje
Sprawozdanie dla Rady Rodziców i rodziców z działalności szkoły w I semestrze r. szk. 2017/2018.
Sprawozdanie dla Rady Rodziców i rodziców z działalności szkoły w II semestrze r. szk. 2017/2018.

kliknij aby pobrać List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów 2018.08.29

kliknij aby pobrać Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania.
Ubezpieczenie na rok szkolny 2018 / 2019 - szczegółowe informacje
Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami o termin rozpoczęcia ogrzewania pragnę wszystkich poinformować, że w chwili obecnej trwają w szkole prace związane z wymianą uszkodzonego kotła gazowego na nowy energooszczędny gazowy kocioł kondensacyjny. Wymiana starego kotła spowodowana jest poważną awarią związaną z rozszczelnieniem się starego kotła; nowy kocioł zamówiono podczas wakacji, jednak ze względu na długi okres oczekiwania na kocioł oraz na termin związany z realizacją zamówienia prace zaplanowano na wrzesień. Firma, która wygrała zapytanie ofertowe robi wszystko co w jej mocy, by piec uruchomić jak najszybciej. Każdego dnia pracownicy szkoły monitorują temperaturę w gabinetach; na chwilę obecną nie ma potrzeby zawieszać zajęć. Zimno jest na korytarzu, zwłaszcza na parterze, dlatego prosimy młodzież o noszenie bluz, swetrów i kurtek.
Chłód w szkole nie jest spowodowany oszczędnościami, lecz w pierwszej kolejności zapewnieniem młodzieży bezpieczeństwa i montażem nowego kotła. Otrzymałam dziś zapewnienie od wykonawcy, że najpóźniej we środę 10 października kocioł zostanie uruchomiony. Proszę o cierpliwość i zrozumienie.

Z wyrazami szacunku
Beata Kudła - dyrektor szkoły
Strzelin, 04.10.2018.
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  8 listopada 2018 r.