Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2023
Proszę kliknąć aby pobrać plik: "Podstawa programowa i ramowe plany nauczania"  Warszawa, listopad 2016
Proszę kliknąć aby pobrać załącznik do dokumentu: "RAMOWY  PLAN  NAUCZANIA  DLA  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONTO RADY RODZICÓW
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
21 9588 0004 0014 6610 2000 0010

Cyberbezpieczeństwo w szkołach - list Minister Edukacji Narodowej - proszę kliknąć aby pobrać
Ubezpieczenie na rok szkolny 2017 / 2018 - szczegółowe informacje
Sprawozdanie dla Rady Rodziców i rodziców z działalności szkoły w I semestrze r. szk. 2017/2018.
Sprawozdanie dla Rady Rodziców i rodziców z działalności szkoły w II semestrze r. szk. 2017/2018.

kliknij aby pobrać List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów 2018.08.29

kliknij aby pobrać Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania.
Ubezpieczenie na rok szkolny 2018 / 2019 - szczegółowe informacje
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  8 listopada 2018 r.
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców z 16 września 2019 r.
Informacja na temat opieki zdrowotnej w LO Strzelin
Ubezpieczenie na rok szkolny 2020 / 2021 - szczegółowe informacje