Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024

Dokumenty do pobrania

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
LICEUM OG
ÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ–CURIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE NA ROK 2016
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
Harmonogram do programu naprawczego
Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów Uczniów ZSO W Strzelinie
Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce
PROGRAM PATRIOTYCZNY W ZSO STRZELIN
Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, wtargnięcia napastnika na teren szkoły
Analiza wyników oraz wnioski do pracy z egzaminu maturalnego z 2016 roku
Analiza wyników oraz wnioski do pracy z egzaminu gimnazjalnego z 2016 roku
Regulamin przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w sporcie uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
Procedury organizacji i świadczenia pomocy pp
Strategia działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wobec uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie
Ankieta do pobrania