Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024

Regulamin konkursu powiatowego z języków obcych „Strzeliński Poliglota”
Rok szkolny 2023/2024

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Zjawiska przyrodnicze” z zakresu przedmiotów:  biologia, geografia, fizyka, chemia