Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
przesuń myszkę na twarz aby zobaczyć imię i nazwisko nauczyciela
Aktualna kadra
GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014RELIGIA:
mgr Daniel Dru
żkowski
ks. Janusz Betkowski
ks. Ilnicki Aleksander


ETYKA:
mgr Jolanta Burtin

PEDAGOG:
mgr Agata Ziółkowska


J
ĘZYK POLSKI:
mgr Stanis
ława Laszczyńska
mgr Beata Malska
mgr Alicja Weso
łowska


MATEMATYKA:
mgr Agata Dzi
ęciołowska
mgr Anna Kloc
mgr Agnieszka Sza
łajko


J
ĘZYK ROSYJSKI:
mgr Aleksandra Rajewska


J
ĘZYK NIEMIECKI:
mgr Beata Kud
ła
mgr Magdalena Kwiatkowska-K
łys
mgr Jolanta
Ławik
mgr Dorota Wieruszewska


J
ĘZYK ANGIELSKI:
mgr Dorota Drózd- Skorupska
mgr Irena Dobrowolska
mgr Bartosz Kud
ła
mgr Agnieszka Nowoty
ńska
mgr Malwina Wrzosek-Bednarska


J
ĘZYK FRANCUSKI:
mgr Katarzyna Hermans


FIZYKA:
mgr Karolina Zawierucha


CHEMIA:
mgr Bo
żena Buła
mgr Anna Niewczas


BIOLOGIA:
mgr Janusz Kowalski


HISTORIA:
mgr Jolanta Burtin
mgr Piotr Rozenek
mgr Edyta Weso
łowska


GEOGRAFIA:
mgr Ma
łgorzata Kozłowska-Bojda


PRZEDSI
ĘBIORCZOŚĆ:
mgr Ma
łgorzata Kozłowska-Bojda
mgr Anna Niewczas


INFORMATYKA:
mgr Andrzej Ziółkowski


WOS:
mgr Jolanta Burtin
mgr Edyta Weso
łowska


WOK:
mgr Edyta Weso
łowska


PO:
mgr Jan Pamu
ła
mgr Aleksandra Rajewska


KULTURA FIZYCZNA:

mgr  Mi
łosz Bandura
mgr Justyna Markowska
mgr Ma
łgorzata Wójcikiewicz
mgr Jan Pamu
ła
mgr Micha
ł Bieniek
mgr  Niemiec Maria


BIBLIOTEKA
mgr Krystyna Kasowska
mgr Magdalena Mróz-Pacia
Bartosz Kudła Beata Kudła Alicja Wesołowska Agata Dzięciołowska Beata Malska Jolanta Ławik Krystyna Kasowska Magdalena Mróz-Pacia Maria Niemiec Andrzej Ziółkowski ks Bartosz Dulęba Małgorzata Kozłowska-Bojda Karolina Zawierucha Daniel Drużkowski Agnieszka Nowotyńska Edyta Wesołowska Michał Bieniek Bożena Buła Aleksandra Rajewska Anna Niewczas - wicedyrektor Dorota Drózd-Skorupska - dyrektor Miłosz Bandura Justyna Markowska
kliknij aby zobaczyć kadrę z roku szkolnego 2012/2013