Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
przesuń myszkę na twarz aby zobaczyć imię i nazwisko nauczyciela
Kadra z roku szkolnego 2012/2013
Bartosz Kudła Beata Kudła Barbara Widelska  -  sekretarka Dorota Drózd-Skorupska  - dyrektor Anna Niewczas  - wicedyrektor Małgorzata Kozłowska-Bojda Karolina Zawierucha Magdalena Kwiatkowska-Kłys Jadwiga Kasiewicz  - kadrowa Agata Ziółkowska - pedagog Beata Malska Bożena Buła Dorota Wieruszewska Michał Bieniek Justyna Markowska Agnieszka Nowotyńska Krystyna Kasowska Stanisława Laszczyńska Irena Dobrowolska Jolanta Ławik Aleksandra Rajewska Alicja Wesołowska Edyta Wesołowska Agata Dzięciołowska Anna Kloc Agnieszka Szałajko Malwina Wrzosek
GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014RELIGIA:
mgr Daniel Dru
żkowski
ks. Dul
ęba Bartosz
ks. Ilnicki Aleksander


ETYKA:
mgr Jolanta Burtin


J
ĘZYK POLSKI:
mgr Stanis
ława Laszczyńska
mgr Beata Malska
mgr Alicja Weso
łowska


MATEMATYKA:
mgr Agata Dzi
ęciołowska
mgr Anna Kloc
mgr Agnieszka Sza
łajko


J
ĘZYK ROSYJSKI:
mgr Aleksandra Rajewska


J
ĘZYK NIEMIECKI:
mgr Beata Kud
ła
mgr Magdalena Kwiatkowska-K
łys
mgr Jolanta
Ławik
mgr Dorota Wieruszewska


J
ĘZYK ANGIELSKI:
mgr Dorota Drózd- Skorupska
mgr Irena Dobrowolska
mgr Bartosz Kud
ła
mgr Agnieszka Nowoty
ńska
mgr Malwina Wrzosek-Bednarska


J
ĘZYK FRANCUSKI:
mgr Katarzyna Hermans


FIZYKA:
mgr Karolina Zawierucha


CHEMIA:
mgr Bo
żena Buła
mgr Anna Niewczas


BIOLOGIA:
mgr Janusz Kowalski


HISTORIA:
mgr Jolanta Burtin
mgr Piotr Rozenek
mgr Edyta Weso
łowska


GEOGRAFIA:
mgr Ma
łgorzata Kozłowska-Bojda


PRZEDSI
ĘBIORCZOŚĆ:
mgr Ma
łgorzata Kozłowska-Bojda
mgr Anna Niewczas


INFORMATYKA:
mgr Andrzej Ziółkowski


WOS:
mgr Jolanta Burtin
mgr Edyta Weso
łowska


WOK:
mgr Edyta Weso
łowska


PO:
mgr Jan Pamu
ła
mgr Aleksandra Rajewska


KULTURA FIZYCZNA:

mgr  Mi
łosz Bandura
mgr Justyna Markowska
mgr Ma
łgorzata Wójcikiewicz
mgr Jan Pamu
ła
mgr Micha
ł Bieniek
mgr  Niemiec Maria


BIBLIOTEKA
mgr Krystyna Kasowska
mgr Magdalena Mróz-Pacia