Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2023

Arkusze egzaminacyjne z roku 2014

Arkusze egzaminacyjne z roku 2013

Arkusze egzaminacyjne z roku 2015

Arkusze egzaminacyjne z roku 2016