Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2021

Arkusze egzaminacyjne z roku 2014

PRZEDMIOT
ARKUSZE
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
Język polski
arkusz (poziom podstawowy)

arkusz (poziom rozszerzony)
arkusz przykładowych odpowiedzi
Matematyka
arkusz (poziom podstawowy)

arkusz (poziom rozszerzony)
Język angielski
arkusz (poziom podstawowy)

transkrypcjaarkusz (poziom rozszerzony) cz I

arkusz (poziom rozszerzony) cz II

transkrypcja  do części II
Fizyka i astronomia
arkusz (poziom podstawowy)

arkusz (poziom rozszerzony)
Wiedza o społeczeństwie
arkusz (poziom podstawowy)

arkusz (poziom rozszerzony)
 
Biologia

arkusz (poziom podstawowy)

arkusz (poziom rozszerzony)

 
Język niemiecki
arkusz (poziom podstawowy)

transkrypcja


arkusz (poziom rozszerzony) cz I

arkusz (poziom rozszerzony) cz II

transkrypcja  do części II
 
Język rosyjski arkusz (poziom podstawowy)

transkrypcja
 
Geografia
arkusz (poziom podstawowy)

mapa  (podstawowy)

arkusz (poziom rozszerzony)

mapa (rozszerzony)
 
Historia
arkusz (poziom podstawowy)

arkusz (poziom rozszerzony)
 
Chemia arkusz (poziom podstawowy)

arkusz (poziom rozszerzony)
 
Język francuski

arkusz (poziom podstawowy)

transkrypcja

 
Informatyka poziom podstawowy cz. 1

poziom podstawowy cz. 2    +   dane

poziom rozszerzony cz. 1

poziom rozszerzony cz. 2    +   dane