Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
22 listopada przedstawiciele klasy 2D uczestniczyli w warsztatach w ramach Strzelińskiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno- gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie strzelińskim. Podczas II konferencji warsztatowej drugoklasiści dokonywali diagnozy środowiska społeczno - gospodarczego w powiecie strzelińskim w kontekście infrastruktury. Organizatorem spotkania był dyrektor Powiatowego Urządu Pracy - Iwona Engel  i starosta Powiatu Strzelińskiego- Anna Horodyska. Warsztaty prowadziła pani Jadwiga Olszowska-Urban – certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego. Kolejne spotkanie już w styczniu.
kliknij na miniaturkê aby powiêkszyæ