Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach doradztwa zawodowego współpracujemy z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Wrocławiu oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelinie.
W dniach 17 i 24 października odbędzie się kontynuacja cyklu zajęć dla maturzystów dotycząca badania predyspozycji zawodowych, aktualnych potrzeb na rynku pracy oraz możliwości wyboru dalszej drogi kształcenia.
W listopadzie przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczniów klas drugich, dotyczące zainteresowań
i predyspozycji zawodowych.
Szczegółowy harmonogram spotkań - wkrótce.