Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
18 września 2023 roku delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła
w uroczystościach miejskich z okazji Światowego Dnia Sybiraka i 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Po modlitwie w intencji zmarłych Sybiraków a także okolicznościowych przemówieniach Prezesa Związku Sybiraków i Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin delegacja uczniów wraz z opiekunem złożyła kwiaty pod pomnikiem Zesłańców Sybiru.