Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Święto szkoły.
26 października 2021 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie odbyła się uroczystość z okazji święta szkoły. Pod koniec października szkoła obchodzi rocznicę założenia polskiego Liceum, w tym roku była to 76 rocznica powstania Liceum Ogólnokształcącego na ziemi strzelińskiej. Społeczność szkolna gromadzi się w auli,  by uhonorować patronkę szkoły Marię Skłodowską-Curie, ale także po to, by po kilku tygodniach adaptacji w nowej szkole uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę na sztandar szkoły, że będą godnymi naśladowcami wielu pokoleń poprzedników, że będą zdobywać wiedzę, szanować środowisko szkolne i symbole narodowe oraz naśladować patronkę szkoły.
Jubileusz szkoły to okazja do wspomnienia wszystkich, którzy odeszli na zawsze.
W tym roku pod koniec sierpnia odszedł do wieczności były dyrektor szkoły  w latach 1971 – 1981, śp. P. Stanisław Grobelny. Swoją działalnością i pracą wpisał się w karty historii szkoły jako postać wyjątkowa. Minutą ciszy uhonorowano pamięć o zmarłym dyrektorze oraz  o wszystkich zmarłych pracowanikach szkoły.
W wyjątkowj uroczystości uczestniczył Pan Marek Mierzwiński, wicestarosta Powiatu Strzelińskiego oraz P. Małgorzata Stachowiak, inspektor oświaty w Powiecie Strzelińskim, nauczyciele i uczniowie. P. Beata Kudła dyrektor ZSO w Strzelinie otwierając uroczyste spotkanie przedstawiła historię szkoły, życiorys patronki – Marii Skłodowskiej-Curie jako wzoru do naśladowania dla młodzieży, wymieniła najbardziej znanych absolwentów szkoły i życzyła uczniom dużo siły i wytrwałości, nieustającej motywacji do zdobywania wiedzy i stawiania czoła nowym wyzwaniom.
Dyrektor szkoły życzyła także dużo radości z każdej chwili w szkole i wielu nowych przyjaciół oraz wysokich wyników w nauce, pomyślnych wiatrów, wielu sukcesów na niwie nauki, kultury i sportu oraz wiele radości i dumy, że są uczniami tej szkoły. 
Następnie głos zabrał P. Marek Mierzwiński, wicestarosta Powiatu Strzelińskiego. Pan Starosta pogratulował uczniom wyboru szkoły, wyraził przekonanie, że szkoła dobrze przygotuje uczniów do kolejnych etapów w życiu i życzył uczniom wszelkiej pomyślności, rozwoju osobistego i wielu sukcesów.
Po przemówieniach odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły, a po ślubowaniu młodzież obejrzała przedstawienie o życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Inscenizację przygotowała klasa IIIC, reżyserem spektaklu była wychowawczyni klasy P. Aleksandra Rajewska. Występ nagrodzono gromkimi brawami.