Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
12 lutego 2024 r. uczniowie klas pierwszych naszego Liceum uczestniczyli w zajęciach w ramach Ogólnopolskiego Programu Upowszechniania Strzelectwa realizowanym przez Akademicki Związek Sportowy na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pierwszoklasiści ćwiczyli strzelanie z broni laserowej.
Celem programu jest przede wszystkim popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, a przez to również upowszechnianie postaw proobronnych oraz stworzenie warunków dla rozwoju talentów i zainteresowań sportowych w tym zakresie.
kliknij na miniaturkę aby powiększyć