Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
4 listopada br. klasa lll a wraz z nauczycielami biologii odwiedzili Wydział Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczniowie zapoznali się z ofertą uczelni, a także mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach „Szacowanie ryzyka powodzi we Wrocławiu, zmierzenie się ze skutkami zanieczyszczeń i zapobieganiu takim sytuacjom w przyszłości”. 
W dalszej kolejności uczestniczyliśmy w laboratoriach:
- mikrobiologicznym, gdzie pracowaliśmy na mikroskopach fluorescencyjnych, przygotowując
i oznaczając organizmy występujące w próbce z oczyszczalni ścieków t.j: skąposzczety, orzęski
i niezwykle niesporczaki.
- w laboratorium chemicznym za pomocą spektroskopii oznaczaliśmy zawartość żelaza w badanych próbkach.

kliknij na miniaturkę aby powiększyć