Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Zapraszamy do udziału
w V edycji
Konkursu Wiedzy Psychologicznej
organizowanego przez
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wroc
ławskiego
 
 
Zapraszamy uczniów szkó
ł średnich do  pogłębienia wiedzy z zakresu psychologii funkcjonowania człowieka i jego relacji ze środowiskiem. Udział w konkursie będzie niezapomnianą przygodą, dzięki której poszukiwać będziecie odpowiedzi na ważne dla psychologów pytania o wpływ różnorodnych sytuacji społecznych na ludzkie zachowanie.
Aby wystartowa
ć w konkursie potrzebnych jest tylko pięć kroków.
Krok pierwszy – zg
łaszacie się w swojej szkole do wybranego nauczyciela, pedagoga lub psychologa szkolnego, który jako Wasz opiekun pomoże w przygotowaniu się do konkursu.
Krok drugi - zapoznajecie si
ę szczegółowo z treścią poniższych pozycji książkowych:
Cierpia
łkowska, L., Sęk, H. (2020).Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały: 1-9, str. 21-191.
Everly Jr, G. S., Rosenfeld, R. (1992). Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdzia
ły: 1-5, str. 13-99.
Grzegorzewska, I., Cierpia
łkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały: 1-4, str 17-113.
 
Krok trzeci – opiekunowie z ramienia szko
łzgłaszają uczniów poprzez HYPERLINK "https://forms.office.com/r/wiq3tUhnp7"formularz konkursowy na stronie internetowej: www.psychologia.uni.wroc.pl/konkurs do dnia 30.11.2021 r.
Krok czwarty – w dnia 11.12.2020 o godzinie 12.00, wszyscy uczestnicy zg
łoszeni na konkurs otrzymają maila od Organizatora z linkiem przekierowującym do testu wiedzy, składającym się z pytań zamkniętych, weryfikujących wiedzę z zakresu wskazanych lektur, a Komisja Konkursowa dokonuje oceny testów i wyłania zwycięzców.
Krok pi
ąty – my trzymamy za Was kciuki, a Wy cieszycie się z wygranej!
 
Zapraszamy! Skosztuj, jak smakuje prawdziwa psychologia…