Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Nasze Liceum to:

- szkoła z 70-letnią tradycją,
- najlepsza szkoła w Powiecie Strzelińskimz największą zdawalnością na    maturze;
- doskonała kadra pedagogiczna,  pracują tu doświadczeni i kreatywni    nauczyciele (egzaminatorzy OKE) i autorzy podręczników;
- wysoki procent  absolwentów przyjętych na renomowane uczelnie w Polsce
i za granicą;
- szkoła z przyjazną atmosferą sprzyjającą nauce;
- gwarancja Twojego sukcesu na maturze i w przyszłości;

Prowadzimy:
- projekty edukacyjne, koła zainteresowań;
- współpracę z wyższymi uczelniami;
- wymianę międzynarodową z Holandią;

U nas masz szeroki wybór:
- klas;
- konkursów;
- imprez szkolnych;

Stawiamy na:
- przyjazną atmosferę;
- kreatywny Samorząd Uczniowski;
- tradycję;
- Twój rozwój