Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Wydarzenia z poprzednich miesięcy znajdują się w zakładce   Archiwum
(kliknij aby wejść)

wrzesień   2016

Uwaga!
Aby mieć pewność, że oglądasz najświeższą wersję aktualności odśwież stronę klawiszem F5.
Na Politechnice Wrocławskiej po raz 30 realizowany jest projekt edukacyjny "Młody Chemik Eksperymentuje", dedykowany młodzieży licealnej i gimnazjalnej o zainteresowaniach przedmiotami przyrodniczymi. Młodzież naszego liceum i gimnazjum dwujęzycznego kolejny raz bierze udział w tym przedsięwzięciu.
więcej
Uwaga !!!
Już niedługo odbędzie się Olimpiada Przedsiębiorczości
zobacz plakat

więcej


Dnia 07.10.2016r. w naszej szkole odby3o sie spotkanie z pisark1 Agnieszk1 K3os, w którym uczestniczy3y dwie klasy o profilu humanistycznym. Pani K3os opowiada3a na zajeciach o swojej dzia3alnoœci artystycznej, skupiaj1cej sie wokó3 II wojny œwiatowej oraz obozu koncentracyjnego Auschwitz.  Dowiedzieliœmy sie równie?, ?e ...
więcej
Klasa I d z wychowawczyni1 Dorot1 Wieruszewsk1 i pani1 pedagog Agat1 Zió3kowsk1 integrowa3a sie w Dniu Ch3opaka w okolicach Wie?y Ciœnien.  By3y kie3baski z ogniska i wiele rund pytan, dzieki którym wszyscy sie lepiej poznali.
zdjęcia
Dnia 16 wrzeœnia 2016 roku w Gimnazjum Dwujezycznym przy LO w Strzelinie odby3 sie szkolny konkurs plastyczny "Mural dla biblioteki". Wzie3y w nim udzia3 klasy I-III Gimnazjum. 14 najciekawszych
i naj3adniejszych prac zosta3o przekazanych do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie
na konkurs powiatowy. 25 wrzeœnia 2016 roku podczas obchodów Œwieta Patrona Miasta zosta3 rozstrzygniety konkurs powiatowy.

Wyniki konkursu powiatowego:

I miejsce    -   Micha3 Dobrowolski - II g
II miejsce   - Kamil Wójcikiewicz   - III g
III miejsce  - Szczepan Markowski  - III g

Wyró?nienie otrzymali:
Mateusz Jakubowski -II g, Katarzyna Sikora -I g, Wiktoria Dru?ga- III g
W drugiej po3owie wrzeœnia (22-24.09.16r.), klasy 1a oraz 1c odby3y podró? do Karpacza. Uczniowie mieli okazje zwiedzia jedno z najpiekniejszych karkonoskich miast i jego malownicze okolice. Zdobyliœmy najwy?szy szczyt Karkonoszy - Œnie?ke. Organizowane w trakcie wycieczki podchody czy ognisko umo?liwi3y lepsze zapoznanie swoich rówieœników. Opieke nad klasami sprawowa3y wychowawczynie pani Bo?ena Bu3a i pani Karolina Zawierucha wraz z pani1 Krystyn1 Kasowsk1 i pani1 Ewelin1 Barabach. 
zdjęcia
We wtorek 20.09.16r. klasa I "c" wraz z wychowawczynią Panią Karoliną Zawieruchą oraz
Panem Danielem Drużkowskim miała przyjemność gościć w jednym z wrocławskich kompleksów elektrociepłowni. Wycieczka odbyła się w ramach Festiwalu Nauki organizowanego przez Politechnikę Wrocławską.
więcej
Informujemy, że nasza szkoła przyłączyła się do akcji "Pomaganie przez czytanie" organizowanej przez stowarzyszenie Gramy o życie.
Książki można przynosić do pedagoga szkolnego ( s.204) w terminie od 19 września do 30 listopada 2016. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.
zobacz plakat
UWAGA!
DNIA 13.09.16r. (WTOREK) O GODZ. 14.20 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ, NA KT
ÓRYM PRZEDSTAWIONY ZOSTANIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

W ZWIĄZKU Z RADĄ SKRÓCONE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE GODZINY LEKCYJNE:
5. 11.40
- 12.15
6. 12.20 - 12.55
7. 13.00 - 13.35
8. 13.40 - 14.15
UWAGA!
DNIA 26.09.2016r. (PONIEDZIAŁEK) ODBĘDĄ SIĘ W SZKOLE SESJE FOTOGRAFICZNE (ZDJĘCIA KLASOWE, INDYWIDUALNE LUB Z PRZYJACI
ÓŁMI) DLA WSZYSTKICH KLAS.
ZDJĘCIA WYKONANE ZOSTANĄ PRZEZ FOTOGRAFA ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO EWANGARDA Z ZIELONEJ G
ÓRY.
harmonogram sesji
Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych 
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".
więcej
Dnia 8 września 2016 r.  (czwartek) odbędą się zebrania z rodzicami

16.30 - spotkanie z dyrekcją szkoły w auli
po spotkaniu w auli - spotkania z wychowawcami
więcej
UWAGA ABSOLWENCI!
WYNIKI EGZAMIN
ÓW MATURALNYCH POPRAWKOWYCH DOSTĘPNE BĘDĄ 12.09.16r. PO GODZ. 10.00 W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Uwaga!
Od 08.09.16r. do 14.09.16r. podczas długiej przerwy w auli szkolnej odbędzie się kiermasz podręcznik
ów. Zapraszamy osoby, które chciałyby odsprzedać swoje książki oraz uczniów zainteresowanych zakupem.
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu ze Zbigniewem Wodeckim  - piosenkarzem, instrumentalistą (skrzypce, trąbka), kompozytorem.
Rozmowa miała miejsce  28 sierpnia 2016 r w Parku Miejskim przed koncertem z okazji Dożynek Gminnych. Jest to już trzynasty odcinek programu z cyklu "Rozmawiamy z artystami". Wywiad przeprowadziła nasza uczennica - Joanna Kudła.
wywiad
Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym i życzymy wielu sukcesów i radości !!!
zdjęcia z apelu

film