Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Wydarzenia z poprzednich miesięcy znajdują się w zakładce   Archiwum
(kliknij aby wejść)

  marzec / kwiecień 2015

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z Panem Dariuszem Stępniem - dyrektorem Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Warto wspomnieć, że Pan Stępień jest także związany w pewien sposób z naszym liceum.
W jaki....? Oglądnijcie materiał, to się dowiecie :)

Rozmowę prowadziła Dominika Ranosz.
Jest to drugi odcinek naszego nowego programu, pt.:"Zwykli Niezwykli".
zobacz
W dniu 28.03.2015 r. uczennice naszego liceum: Gabriela Bagińska, Kinga Bigda, Zuzanna Jania, Joanna Korgul, Kamila Sikora  i Julia Pakos biorące udział w projekcie  edukacyjnym "Młody Chemik Eksperymentuje" realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej wygłosiły prezentacje przedstawiające swój dotychczasowy dorobek naukowy.
więcej
UWAGA GIMNAZJALIŚCI !!!

Na naszej stronie dostępny jest harmonogram egzaminów gimnazjalnych.

harmonogram
OG?OSZENIE DYREKTORA
Uwaga Rodzice uczni
ów liceum i gimnazjum. We wtorek 31 marca o godzinie 16.30 odbed1 sie spotkania œródsemestralne z wychowawcami bezpoœrednio w klasopracowniach. Prosimy uprzejmie o dokonywanie wp3at na rade rodziców u skarbnika Rady Rodziców-Pani Leokadii Matusiak-Kowalskiej, która bedzie czeka3a na Panstwa przy stoliku ustawionym w korytarzu za wejœciem g3ównym do budynku. Prosimy tak?e o zakupienie kolejnego numeru gazetki szkolnej.
Z okazji zbli?aj1cych sie Œwi1t Wielkanocnych ?ycze wszystkim Osobom zwi1zanym w jakikolwiek sposób ze strzelinskim liceum oraz gimnazjum dwujezycznym: odpoczynku, zdrowia, radoœci, spokoju i oczywiœcie suto zastawionego sto3u œwi1tecznego oraz mokrego dyngusa!

Dyrektor: Dorota Dr
ózd-Skorupska
28 marca weszliœmy z aparatem na dach naszej szko3y, aby pokazaa Wam jak wygl1daj1 z bliska panele s3oneczne, które zosta3y niedawno zamontowane. 
zdjecia
Zachecamy do obejrzenia prac plastycznych naszego kolejnego ucznia. Tym razem Kacper ?ygad3o, uczen klasy II C, postanowi3 zaprezentowaa swoje rysunki. zobacz rysunki
27 i 28 marca nasza szko3a zorganizowa3a "Drzwi Otwarte" dla gimnazjalistów
zdjęcia
27 marca br odby3 sie mecz fina3owy  podczas Szkolnych Mistrzostw w Pi3ce Halowej Ch3opców.
zdjęcia

film
27 marca br odby3 sie mecz o trzecie miejsce podczas Szkolnych Mistrzostw w Pi3ce Halowej Ch3opców.
zdjęcia

film
Uczniowie klasy II a wzieli udzia3 w Dniu Przedsiebiorczoœci, który odby3 sie 25 marca 2015r.
więcej
W najnowszym numerze naszej lokalnej gazety "S3owo Regionu" ukaza3 sie artyku3 Pani Beaty Kud3a na temat konkursów jezykowych organizowanych w naszej szkole.
artyku3
Dnia 31 marca 2015 r.  (wtorek) odbed1 sie zebrania z rodzicami

16.30 - spotkania z wychowawcami
wiecej
26 marca br odby3 sie mecz pó3fina3owy podczas Szkolnych Mistrzostw w Pi3ce Halowej Ch3opców.
zdjęcia

film
26 marca br odby3 sie w naszej szkole Powiatowy Konkurs Chemiczny. Przyby3o wielu zdolnych chemików. Zapraszamy do obejrzenia zdjea.
zobacz
Zapraszamy do obejrzenia czwartego odcinka programu, pt.:"Absolwenci naszego LO". Dzisiejszym
goœciem jest Pan Aleksander Zió3kowski - wicestarosta Powiatu Strzelinskiego.
POLECAMY !!!
zobacz
Zachecam wszystkie osoby z naszej szko3y, które maj1 talent na przyk3ad w rysowaniu, malowaniu, pisaniu czy innych umiejetnoœciach do pokazania swoich prac naszej szkolnej spo3ecznoœci za poœrednictwem naszej szkolnej strony internetowej.
Pierwsze prace mo?na ju? zobaczya. Autork1 jest Marta Karczewska z klasy II b.
Bartosz Kud3a 
zobacz
Informuje wszystkich, ?e w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2015 roku, przekaza3em na rece Pani dyrektor Doroty Drózd-Skorupskiej, ksi1?ke autorstwa Pana Piotra Rozenka "Ulice dawnego Strzelina", któr1 nasza szko3a otrzyma3a w prezencie od Pani Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.
Ksi1?ka zawiera dedykacje Pani Burmistrz i Pana Piotra Rozenka.
Zapraszam do biblioteki.

Bartosz Kud3a
Zapraszamy do obejrzenia wybranych prac naszych uczniów (LO i GD) na konkurs plastyczny, którego motto brzmi: "S1 takie chwile kiedy czyjaœ pomocna d3on jest niezbedna, czyjaœ obecnoœa jest ratunkiem, wybawieniem, otuch1, pocieszeniem".
zobacz
24 marca br odby3 sie w naszej szkole Powiatowy Konkurs  "Bystrzak Jezykowy", w kórym udzia3 wzieli uczniowie z gimnazjów naszego powiatu. Przyby3o ich ponad 100 !!!
zdjecia
23 marca br odby3 sie w naszej szkole Powiatowy Konkurs "Strzelinski Poliglota", w którym udzia3 wzieli uczniowie ze wszystkich szkó3 ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Jest to ju? druga edycja tego konkursu. Zg3osi3o sie do niego 58 kandydatów na "Strzelinskiego Poliglote", którzy rozwi1zywali testy z dwóch jezyków obcych spoœród czterech mo?liwych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Najlepsi w czeœci pisemnej zmagaa sie bed1 z zadaniami w czeœci ustnej w drugim etapie konkursu, po którym wy3oniony bedzie laureat tegorocznej edycji konkursu.
zdjęcia
W pi1tek 20 marca klasa 2 g wybra3a sie na piesz1 wycieczke.
Pierwszy dzien wiosny okaza3 sie idealny na wedr
ówke, której celem by3 aktywny wypoczynek w harmonii ze œrodowiskiem przyrodniczym a met1 Skrzy?owanie pod Debem. Warto zapoznaa sie z walorami najbli?szej okolicy bo cudze chwalicie...a - sami zobaczcie!
zdjecia
Zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka programu, pt.:"Absolwenci naszego LO". Dzisiejszym gościem jest Pan Jacek Rajewski - dyrektor handlowy KHBC.
POLECAMY !!!
zobacz
Na naszym kanale YouTube zamieœci3em spot reklamowy naszego LO. Mam nadzieje, ?e sie  Wam  spodoba :).  Zapraszam do obejrzenia.
Bartosz Kud3a
zobacz
Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka programu, pt.:"Absolwenci naszego LO". Dzisiejszym gościem jest Pani Dorota Pawnuk - burmistrz miasta i gminy Strzelin.
POLECAMY !!!

Pani Burmistrz przekazała naszej szkole książkę autorstwa Pana Piotra Rozenka, pt.:"Ulice dawnego Strzelina" z dedykacją i pozdrowieniami dla naszych uczniów.
zobacz

zdjęcia
z wywiadu
Uwaga !!!
Jutro, tj, w piątek 20 marca, jest ostatni dzień zapisów do konkursu "Poliglota Językowy". Chętne osoby prosimy o zapisywanie się u swoich nauczycieli języków obcych. Przypominamy, że konkurs odbędzie się w poniedziałek 23 marca o godzinie 12.00
W dniach 17, 18 i 19 marca nasi maturzyści przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, a także z wybranego przedmiotu.
zdjęcia
Zapraszamy do obejrzenia lekcji o wulkanach po angielsku. W zajęciach wzięli udział uczniowie
z Gimnazjum Dwujęzycznego przy naszym Liceum.
zobacz
Autorzy programu "Zwykli Niezwykli" Beata i Bartosz Kudła zapraszają do obejrzenia nowego cyklu wywiadów z absolwentami naszego liceum. Gościem pierwszego odcinka jest Pan Marek Furdykoń - prezes firmy TECE w Strzelinie. Wywiad przeprowadziła Martyna Rajewska, uczennica klasy II C.
POLECAMY !!!

zobacz
Zamieściliśmy najnowszy numer naszej szkolnej gazetki. Zapraszamy do lektury.
gazetka
W środę 11 marca klasy 1 i 2 Gimnazjum Dwujęzycznego wybrały się do Muzeum Narodowego we Wrocławiu na lekcje muzealne: ,,ABC MUZEUM " i ,, MUZYKA W OBRAZACH".

Drugim punktem wycieczki była wizyta we wrocławskiej Czekolodziarni na lekcji pt.:,,JAK POWSTAJE CZEKOLADA". Zajęcia były pouczające, aromatyczne i baaardzo smakowite. Wręcz idealne na chwilowe ochłodzenie za oknami. Polecamy!
zdjęcia
Zamieœciliœmy na naszej stronie zdjecia przes3ane przez Pani1 Gra?yne Miemus (Staroszczyk) z klasy C (1968-1972) , której Wychowawczyni1 by3a Pani mgr Irena Ostromecka. Zobaczcie, mo?e s1 tam Wasi bliscy.
zdjecia
Zachecamy do obejrzenia rozmowy z Panem Piotrem Rozenkiem - nauczycielem historii w naszej szkole i autorem ksi1?ki, pt."Ulice dawnego Strzelina". Jest to pierwszy odcinek naszego nowego programu, pt.:"Zwykli Niezwykli".
zobacz
Wyniki V Powiatowego Konkursu Biologicznego są już dostępne !!!.
wyniki
Zamieœciliœmy w zak3adce "OFERTA EDUKACYJNA"  now1 ulotke reklamow1 naszego liceum.
ulotka
5 marca 2015 o godzinie 9.00 w auli szkolnej odbyło się spotkanie z panem Lechem Dyblikiem, który przedstawił program o charakterze profilaktyki uzależnień - "Kuszenie śmierci".
W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas I i II LO oraz I ,II  i III GD.
Program został sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin.

zdjęcia
Informujemy, że została zaktualizowana lista absolwentów naszej szkoły. Obecnie znajdują się na niej nazwiska i imiona od 1949 do 2014 roku.
zobacz
GIMNAZJALISTO !!!
Weź udział w konkursie "BYSTRZAK  JĘZYKOWY" i zostań STRZELIŃSKIM "BYSTRZAKIEM  JĘZYKOWYM"

więcej
LICEALISTO !!!
Weź udział w konkursie "STRZELIŃSKI  POLIGLOTA" i zostań STRZELIŃSKIM POLIGLOTĄ !!!

więcej
Dodano aktualne zdjęcia naszej szkoły przedstawiające prace termomodernizacyjne na zewnątrz budynku.
zobacz
UWAGA  MATURZYŚCI !!!

W zakładce MATURA znajdują się harmonogramy egzaminów maturalnych
(pisemnych i ustnych)

zobacz


Zapraszam do wirtualnego spaceru po naszej szkole. Jak pewnie wszyscy wiedzą, wirtualny spacer po budynku głównym dostępny jest już od dwóch lat, natomiast teraz uzupełniłem go naszym nowym obiektem - budynkiem do zajęć sportowych.
Bartosz Kudła
wirtualny spacer
Z okazji nadchodzącego jubileuszu szkoły, który będzie miał miejsce w październiku 2015 roku, zachęcamy wszystkich absolwentów do wysyłania nam swoich wspomnień i zdjęć związanych z naszą szkołą. Z przyjemnością je opublikujemy na naszej szkolnej stronie internetowej.
Obecnych uczniów prosimy o przekazanie tej informacji swoim rodzicom, dziadkom i innym krewnym, natomiast absolwentów prosimy o to, aby poinformowali swoich znajomych.
Bartosz Kudła
E-maile prosimy przesyłać na adres:  liceumstrzelin@gmail.com