Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Wydarzenia z poprzednich miesięcy znajdują się w zakładce   Archiwum
(kliknij aby wejść)

  grudzień 2014

Najlepsi uczniowie gimnazjum w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.
zobacz
Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2014/2015 gimnazjum.

zobacz
Najlepsi uczniowie liceum w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.
zobacz
Wyniki klasyfikacji śródrocznej 2014/2015 liceum.
zobacz
Dnia 4 grudnia 2014 roku odbył się szkolny konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową w języku obcym, w którym wzięli udział chętni uczniowie klas I – III Gimnazjum oraz klas I Liceum Ogólnokształcącego.
więcej
Anna Radziszewska - uczennica klasy III e otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz
w dniu 9 grudnia 2014 r.
GRATULUJEMY !!!!!
zdjęcia
Dostępny jest najnowszy numer naszej gazetki szkolnej "Wtyczka"
zobacz
MATURY PRÓBNE

15 grudnia  - język polski – poziom podstawowy
16 grudnia  - matematyka – poziom podstawowy
17 grudnia – język obcy – poziom podstawowy
18 grudnia  - przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony

Każdego dnia egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 820 
Po egzaminach uczniowie wracają na lekcje.

Dnia 17 grudnia 2014 r.  (środa) odbędą się zebrania z rodzicami

16.30 - spotkanie z dyrektorem szkoły w auli
17.00 - spotkania z wychowawcami
więcej
M³odzi Miko³aje i przemi³e Œnie¿ynki  z naszej szko³y odwiedzi³y dzisiaj dzieci z przedszkola miejskiego w Strzelinie, sprawiaj¹c im wielk¹ radoœæ
zdjęcia

film