Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
10 listopada, już po raz szósty, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotykali się w auli szkolnej z okazji inauguracji VI Strzelińskiego Festiwalu Nauki. Na uroczystą inaugurację przybył wicestarosta Powiatu Strzelińskiego P. Marek Mierzwiński oraz inspektor oświaty P. Małgorzata Stachowiak.
Tegoroczna edycja różni się od wcześniejszych. Rosnąca liczba zachorowań w kraju i rosnący niepokój przed kolejną falą pandemii  uniemożliwił spotkanie  z młodzieżą szkół podstawowych.
Na nasze tegoroczne zaproszenie szkoły podstawowe zareagowały ogromnym zainteresowaniem, zgłoszono 280 uczniów szkół podstawowych do udziału w naszym Festiwalu. Kierując się zdrowym rozsądkiem i nade wszystko zasadami bezpieczeństwa odwołano spotkanie z ósmoklasistami i ich opiekunami. Licealiści spotkali się w gronie gości, by wspólnie celebrować nasze strzelińskie, lokalne święto nauki.
P. Beata Kudła, dyrektor szkoły otwierając VI Festiwal Nauki dedykowała  go osobie niezwykłej, ŚP. Panu Stanisławowi Grobelnemu, który odszedł od nas pod koniec sierpnia tego roku.
Był dyrektorem naszego Liceum w latach 1971-1981, nauczycielem przedmiotów przyrodniczych, biologii  i chemii, pasjonatem nauki i edukacji, miłośnikiem przyrody i ogrodnictwa. Był zawsze pozytywnie nastawiony do życia, kochał ludzi, swoim pozytywnym nastawieniem do życia zaskarbiał sympatię rozmówców. Podczas kadencji P. Stanisława Grobelnego dobudowano drugie piętro na budynku głównym naszej szkoły. Przez wiele lat był inspiracją dla wielu pokoleń uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły. Kochał to miejsce jak swój dom i jak o swój dom o nie dbał. Dyrektor szkoły wyraziła swoje przekonanie, że P. Stanisław Grobelny byłby dumny z naszego Liceum oraz z faktu,
że w naszej szkole organizowany jest Strzeliński Festiwal Nauki.
Tradycją naszego Festiwalu są wykłady gości specjalnych z uczelni wyższych. Tym razem gościem specjalnym był Pan dr inż. Piotr Chohura z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który  wygłosił niezwykle interesujący wykład inauguracyjny na temat nowoczesnych technologii w uprawie roślin szklarniowych.
Po wykładzie uczniowie udali się na warsztaty naukowe z przedmiotów przyrodniczych oraz
z przedsiębiorczości, przeprowadzone przez nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.
Kolejne dni Festiwalu Nauki to 17 i 18 listopada. W dniu 17 listopada  będziemy gościć w murach naszej szkoły wykładowców z Politechniki Wrocławskiej. Prof. dr hab. inż. P. Jan Dziuban wygłosi wykład na temat „Miniaturyzacji w kosmosie”. Po wykładzie uczniowie udadzą się na warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

18 listopada gościem specjalnym będzie Pan Tomasz Duszyński – pisarz, dziennikarz, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Strzelinie. Tematem spotkania będą legendy ziemi strzelińskiej. Po wysłuchaniu wykładu nauczyciele przedmiotów humanistycznych zapraszają naszych uczniów na warsztaty naukowe.  W szkole gościć będziemy także dr hab. P. Alinę Dittmann prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z. Pani prof. przeprowadzi w naszej szkole warsztaty z języka niemieckiego.

VI Festiwal Nauki w LO Strzelin

10 listopada 2021
kliknij na miniaturkę aby przejść do galerii zdjęć