Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Dnia 25 listopada 2022 r. grupa uczniów z klasy 4d pod opieką p. Daniela Drużkowskiego oraz doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Strzelinie udała się na wycieczkę zawodoznawczą w ramach Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego do firmy Antolin Silesia w Strzelinie.
W ramach tego projektu uczniowie poznali historię firmy, jej strukturę organizacyjną oraz zasady i profil działalności.