Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Liceum na zajęciach na Politechnice Wrocławskiej
W środę 8 lutego klasa IIC wraz z opiekunami uczestniczyła w niezwykłej wycieczce edukacyjnej. Tego dnia uczniowie uczestniczyli w warsztatach i zajęciach na wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów  Politechniki Wrocławskiej przy ul. Długiej. Pracownicy naukowi Politechniki zaprosili naszych uczniów do swoich laboratoriów. Było to niezwyczajne, bardzo owocne spotkanie z nauką. Pracując w grupach pod czujnym okiem pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej uczniowie mieli możliwość uczenia się od najlepszych. W Laboratorium Otwartym licealiści instruowani przez P. mgr inż. Grzegorza Klubińskiego i mgr inż. Pawła Chodasewicza mogli samodzielnie wykonać mini-latarki. W Laboratorium Diagnostyki poznali metody rentgenowskie stosowane w diagnostyce elektronicznej. Pod czujnym okiem P. dr inż. Przemysława Matkowskiego dokonali inspekcji swoich urządzeń typu smart.  W Laboratorium Mikrosystemów prowadzący P. mgr inż. Adrianna Graja,  P. mgr inż. Marcin Białas i P. mgr inż. Paweł Urbański przedstawili uczniom zagadnienia związane z dziedziną misji kosmicznych, ale także zaprezentowali nanosatelity i sensory. W Laboratorium Mikrosystemów Ceramicznych i Laboratorium Chemicznym P. dr inż. Olga Rac-Rumijowska omówiła możliwości zastosowania mikrosystemów ceramicznych, metod sensorycznych oraz materiałów tekstylnych w elektronice. Technologię komunikacji światłowodowej przybliżył uczniom P. mgr inż. Adam Śliwak w Laboratorium Optoelektronicznym. Uczniowie mogli także spawać światłowody. Ciekawym doświadczeniem była obserwacja przedmiotów w nanoskopii – w Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej P. dr hab. inż. Adam Szyszka pokazał uczestnikom warsztatów, jak wygląda włos i moneta w dużym powiększeniu. Uczniowie zwiedzili także Cleenroom -  najnowocześniejszy i jedyny w Polsce Cleenroom udostępniony do celów dydaktycznych. P. dr inż. Joanna Prażmowska-Czajka oraz P. dr inż. Mikołaj Badura zapoznali uczniów z aparaturą stanowiącą wyposażenie tej pracowni oraz z procesami technologicznymi.

Dziękujemy Panu dr inż. Damianowi Nowakowi, P. mgr inż. Krzysztofowi Stojkowi, P. mgr inż. Adrianie Łozińskiej, P. dr inż. Mirosławowi Gierczakowi i P. mgr inż. Maciejowi Krawczykowi  za organizację wycieczki dla naszych uczniów na Wydział
Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej.
      
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy prowadzili niezwykle interesujące zajęcia dla naszej młodzieży: P. dr inż. Oldze Rac- Rumijowskiej, P. dr inż. Joannie Prażmowskiej-Czajka, P. dr inż. Mikołajowi Badurze,  P. mgr inż. Adriannie Graja, P. mgr inż. Marcinowi Białasowi, P. mgr inż. Pawłowi Urbanskiemu, P. dr inż. Przemysławowi Matkowskiemu, P. mgr inż. Grzegorzowi Klubińskiemu, P. mgr inż. Pawłowi Chodasewiczowi, P. mgr inż. Adamowi Śliwakowi, P. dr hab. inż. Adamowi Szyszce, P. mgr inż. Krzysztofowi Stojkowi.

kliknij na miniaturkę aby powiększyć
Kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii