Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Rok 1968, boisko szkolne,  klasa 11a
od lewej      Jasiu Górniak,  Krzysztof Barański,  Marek Przetocki
Rok 1968, boisko szkolne, klasa 11a
od lewej    Marek Szczud
ło, Janusz Czachorowski, Krzysztof Barański, Zbyszek Strzelecki, Marek Przetocki 
Rok 1968, boisko szkolne, klasa 11a

od lewej      Józef Chwastek,  Marek Szczud
ło, Bolek Rudnicki, Krzysztof Barański,
Marek Przetocki,   Andrzej Pijanowski, Zbyszek Strzelecki, Janusz Dzieko
ński
Rok 1968, boisko szkolne, klasa 11a
od lewej    Krzysztof Bara
ński, Marek Przetocki, Adam Kaczmarski,
Janusz  Czachorowski,  Janusz Dzieko
ński,  Marek Szczudło,  Bolek Rudnicki z kimś
Rok 1968, boisko szkolne , klasa 11a,
od lewej     Marek Przetocki, Krzysztof Bara
ński,  Zbyszek  Strzelecki, Janusz  Czachorowski,  Marek  Szczudło, Janusz Dziekoński,  Bolek Rudnicki.
Rok 1966 maj, Karpacz,  biwak , klasa 9a
Jadwiga Piotrowicz,  El
żbieta Kordys, Krzysztof Barański
Rok 1966 maj , Karpacz , biwak, klasa 9a
Rok 1966 maj,  Karpacz, biwak , klasa 9a
od lewej     Jadwiga Piotrowicz,  Marek Szczud
ło, Marek Przetocki, Krzysztof Barański,
(stoj
ący) Jasiu Górniak, Elżbieta  Kordys,  Roman  Piotrowski (gitarzysta i solista formacji szkolnej Czarne Stopy)
Rok  1966, Karpacz,  biwak klasy 9a
Rok  1966 maj,  Karpacz, biwak klasy 9a

Materiał przesłany przez Pana Krzysztofa Barańskiego

Z okazji 70 jubileuszu szkoły  chciałbym przekazać trochę zdjęć z moich czasów szkolnych, myślę, że będzie to jakaś lekcja historii  dla młodszych pokoleń   i obraz klimatów tamtych czasów.
Zdj
ęcia wykonywane były kultowym aparatem marki  DRUCH i wywoływane w szkolnej ciemni samodzielnie przez uczniów.
Łączę pozdrowienia dla  wszystkich moich koleżanek i kolegów z tych niezapomnianych szkolnych lat.

Pozdrawiam
Krzysztof Bara
ński
Absolwent  klasy 11a
rok 1968.
Pan Krzysztof Barański napisał emaila do redakcji naszej szkolnej strony internetowej, przesyłając pozdrowienia i zdjęcia.
Studniówka  11 klasy , 10. II. 1969
     Sala  Cukrowni „ STRZELIN”