Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Dnia 12 czerwca 2015 roku w Kondratowicach odbył się Międzypowiatowy Konkurs Piosenki Współczesnej. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności sceniczno-wokalnych, promocja młodych talentów i integracja dzieci i młodzieży.
Uczniowie
śpiewali po jednej piosence.
W konkursie wzi
ęło udział 8 uczniów.

Lista uczestników:
1.Iga U
żyńska II g
2.Wiktoria Opo
ń II g
3.Julia Obrocka III g
4.Julia Sikorska I g
5.Eliza Nowicka I d LO
6.Klaudia Strzelczyk I d LO
7.Amelia Gie
ża I d LO
8.Weronika Ma
łek I d LO

Wyniki konkursu:

I miejsce  w kategorii solista - Eliza Nowicka I d LO /szko
ły ponadgimnazjalne/

I miejsce w kategorii zespół - Klaudia Strzelczyk, Amelia Gie
ża i Weronika Małek uczennice klasy I d LO /szkoły ponadgimnazjalne/

II miejsce w kategorii solistów
Julia Obrocka III g  / gimnazja/