Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024

VIII Strzeliński Festiwal Nauki dla uczniów szkół podstawowych


4 grudnia w naszym Liceum w ramach VIII Strzelińskiego Festiwalu Nauki odbyły się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Strzelińskiego. Licznie przybyłych uczniów szkół podstawowych przywitała dyrektor szkoły P. Beata Kudła i wicestarosta Powiatu Strzelińskiego
P. Marek Mierzwiński. Gościem specjalnym w dniu dzisiejszym był dr. hab. inż. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu P. Bartosz Jawecki, który w swoim wykładzie mówił o kamieniołomach w krajobrazie Ziemi Strzelińskiej. Po wykładzie uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w interesujących warsztatach poświęconych naukom przyrodniczym, matematycznym i przedsiębiorczości. Warsztaty prowadzili nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego wraz ze swoimi asystentami – uczniami.
kliknij na miniaturkê aby powiêkszyæ