Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
II dzień VIII Festiwalu Nauki
W piątek 2 grudnia odbył się w naszym Liceum drugi dzień VIII Festiwalu Nauki. Gośćmi specjalnymi byli dziś P. dr inż. Piotr Chohura z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz P. dr Janusz Łach z Uniwersytetu Wrocławskiego. P. dr inż. Piotr Chohura wygłosił wykład o zdrowych i kolorowych warzywach, ich walorach odżywczych i smakowych, a P. dr. Janusz Łach opowiadał o swojej wyprawie w Himalaje Nepalskie, przedstawił walory przyrodnicze i turystyczne tej części świata. Oba wykłady były niezwykle ciekawe. Dziękujemy gościom specjalnym za przybycie na nasze zaproszenie i uświetnienie Strzelińskiego Festiwalu Nauki.
kliknij na miniaturkê aby powiêkszyæ