Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
30 listopada rozpoczął się VIII Strzeliński Festiwal Nauki organizowany w naszym Liceum we współpracy z pracownikami naukowymi uczelni wyższych i instytutów naukowych dla uczniów liceum i szkół podstawowych z Powiatu Strzelińskiego. Gościem specjalnym była dziś P. dr Marta Sochocka z Instytutu Immunologii Państwowej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, która  wygłosiła wykład na temat „Mikrowładcy świata – o największych epidemiach w dziejach ludzkości”. Gościem specjalnym był także P. dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski, prof.  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który w swoim wykładzie wyjaśnił, dlaczego drzewa są nam potrzebne. Przedstawiciele Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie opowiadali o wykrywaniu i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych. To dla nas zaszczyt gościć pracowników naukowych w murach naszej szkoły.
Tegoroczny Festiwal Nauki dyrektor szkoły P. B. Kudła dedykowała niedawno zmarłemu Ś.P. Panu Piotrowi Rozenkowi, nauczycielowi naszej szkoły, byłemu dyrektorowi, zaangażowanemu samorządowcowi, który od początku mocno wspierał organizację Festiwalu Nauki w naszej szkole i brał aktywny udział w każdej edycji Festiwalu prowadząc wykłady i warsztaty dla uczniów.
VIII Strzeliński Festiwal Nauki otworzyła dyrektor szkoły P. Beata Kudła i P. Marek Mierzwiński wicestarosta Powiatu Strzelińskiego.
kliknij na miniaturkê aby powiêkszyæ