Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
W niedzielę 23.04.2017r. 16 uczniów wraz z opiekunkami: p.Ireną Dobrowolską p. Krystyną Kasowską oraz p. Marleną Drąg, udało się na wycieczkę do Pragi, która została zorganizowana w ramach projektu ERAZMUS+.  Dzień rozpoczęliśmy od zbiórki. Droga minęła nam bardzo szybko i  przyjemnie. Gdy zrobiliśmy postój na granicy, nie mogliśmy się doczekać, aż dojedziemy na miejsce, niektórzy z nas pierwszy raz mieli okazję zwiedzić to piękne miasto. Do celu dotarliśmy w okolicach godzin popołudniowych, na miejscu czekała na nas pani przewodnik, która oprowadzając nas po mieście, bardzo ciekawie opowiadała. Na miejscu nie mieliśmy dużo czasu, , jednak udało się nam zwiedzić bardzo dużo, a mianowicie; kilka zamków , gdy wchodziliśmy na najważniejszy z nich-Hradczany- mieliśmy możliwość zaobserwować, jak wygląda zmiana warty. Zobaczyliśmy w jakiej sali dawniej podejmowano najważniejsze decyzje i gdzie obraduje senat. Zwiedziliśmy katedry, które mają wpływ także na naszą kulturę, będąc w okolicach starego rynku usłyszeliśmy kilka historyjek, mitów i opowiadań związanych z historią miasta. Po zwiedzaniu mieliśmy czas na posiłek, po obiedzie udaliśmy się do autokaru, którym odwieźliśmy nasze koleżanki i kolegów do ich hostelu, w którym przebywali kolejny tydzień na warsztatach fotograficznych. W drodze powrotnej rozmawialiśmy na tematy, które nas zaciekawiły. Do domu wróciliśmy w godzinach wieczornych.
                                                                        Wiktoria Tomera klasa I c

Praga / Prague 2017

Dzień 1
On Sunday, 23rd April, 2017 sixteen students and their carers, Ms. Irena Dobrowolska, Ms. Krystyna Kasowska and Ms. Marlena Drąg, went to a trip to Prague, which was part of the ERAZMUS+ project. The day began with a meeting. The ride was nice and fast. We couldn’t wait until we get to our destination. For some of us it was the first opportunity to see this beautiful city. We reached Prague in the afternoon and our guide was already waiting for us. She took us for a tour through the city, and told us many interesting things about it. We didn’t have much time, but we’d got to see a lot, namely several castles. When we were going to see the most important one – Hradczany – we could see guard’s change. We saw the hall, where the most important decisions were made and where the senate’s debates take place. We visited cathedrals, which affect even our culture. When we were near the Old Market Square we’ve heard some myths and stories about the history of the city. After sightseeing, we had some time to eat. After the dinner we went to the bus, which took our friends do their hostel, where they were staying for another week during photography workshops. On way back home we were talking about things that caught our attention. We were back at home in the evening.

Author: Wiktoria Tomera class I c
kliknij aby powiększyć / click to enlarge
Dzień 2
W poniedziałek 24 kwietnia odwiedziliśmy Gimnazjum Jana Nerudy w Pradze, gdzie spotkaliśmy się ze wszystkimi uczestnikami Erasmusa wraz z ich opiekunami. Po oficjalnym przywitaniu w auli szkolnej, przedstawiciele z każdego kraju przedstawili swoje prezentacje na temat swojej szkoły i miasta, z którego pochodzą.  Później zostaliśmy zapoznani z naszymi kolegami-opiekunami z Czech. Następnie podzielono nas na grupy tematyczne na czas całego pobytu oraz odbyliśmy nasze pierwsze warsztaty fotograficzne. Po południu zwiedzaliśmy Pragę w naszych grupach oraz robiliśmy zdjęcia potrzebne na następny dzień.

Weronika Kliś, Julia Małek
On Monday 24 April, we visited Gymnazjum Jana Nerudy in Prague, where we met all of Erasmus+  participants from France, Germany, Spain, Turkey and Czech Republic with their teachers. After official greeting in the school hall, representatives from every country showed their presentations on the subject of their school and city  they come from. Then we were introduced to our friends – students-protectors from the Czech Republic. After that we were divided into thematic groups for the time of our staying and we took part in our first photography workshops. In the afternoon we visited Prague in our groups and we took photos needed for the next day.
kliknij aby powiększyć / click to enlarge
kliknij aby powiększyć / click to enlarge
Dzień 3
WTOREK-25.04.2017
Trzeci dzień rozpoczęliśmy od omawiania zdjęć i dalszych wskazówek, co do ich robienia. Trwało to około trzech godzin, ale było opowiadane ciekawie, więc nie czuło się zmęczenia po kilkugodzinnym siedzeniu. Po skończonej nauce udaliśmy się na godzinny lunch do pobliskiej pizzeri. Po zjedzonym posiłku działaliśmy w grupkach i robiliśmy zdjęcia na zadany na samym początku temat.  Do godziny 16:30 kończyliśmy swoje zdjęcia i wracaliśmy do hostelu na odpoczynek. Wieczorem udaliśmy się ze wszystkimi na górę Petrzin, gdzie wjechaliśmy kolejką. Pan przewodnik opowiadał o historii Pragi z pasją i zainteresowaniem a w międzyczasie mogliśmy oglądać panoramę Pragi. Po zakończeniu upamiętniania tych chwil na zdjęciach wróciliśmy do hostelu.

Ewa Suszek Id
Tuesday - 25th April 2017
We began the second day with discussing our pictures and learning, how we can improve them. It took us three hours, but it was interesting, so we didn’t get tired. After we finished, we went to a lunch in a nearby pizzeria. After the meal we split into groups and took photos on a given topic. We finished at 4:30 p.m. and we went back to hostel to rest. In the evening we went on Petrzin mountain, where we got by a ropeway. Our guide told us about the history of Prague with passion and interest. At the same time we could see the panorama of Prague. After we finished taking photos, we went back to the hostel.
Dzień 4
ŚRODA-26.04.2017

Środowy dzień zaczął się tak jak wtorkowy od przedstawienia rezultatów nauki. Poprawki i nauka dalszych technik trwały też około trzech godzin, następnie był lunch  w restauracji Stara Praha. Po posiłku znowu robiliśmy zdjęcia i około godziny 16 byliśmy w hostelu ze względu na padający deszcz, który trochę przeszkadzał w robieniu zdjęć. Na szczęście wieczorem się poprawiło i mogliśmy pójść na  koncert  muzyki klasycznej utalentowanego absolwenta szkoły muzycznej. Był to ciekawy koncert, na którym mogliśmy usłyszeć dźwięk skrzypiec, pianina i wiolonczeli. Najlepszy był koniec występu, kiedy absolwent zaczął przemówienie. Mogliśmy zauważyć jego talent komiczny. Rozbawił wszystkich pomimo, że niektórzy nie rozumieli co on mówi, to śmiali się z jego gestów. Po koncercie wróciliśmy do hostelu.

Ewa Suszek Id
kliknij aby powiększyć / click to enlarge
Wednesday-26th April 2017

Wednesday began, just like Tuesday, with presenting results of our work. Making corrections and learning new techniques took us three hours. Later we had lunch in the “Stara Praha” restaurant. After the meal we took some photos. Around 4 p.m. we were back in the hostel because of rain, which made it difficult for us to take photos. Fortunately, the weather got better I the evening and we could go to a classical music concert of a talented graduate of a music school. It was an interesting concert, where we could hear sounds of violin, piano and cello. The best part was the ending, when the graduate began his speech. We could see his comical talent. He made everyone laugh. Even those, who didn’t understand what he was saying, laughed at his funny gestures. After the concert we went back to the hostel.
Dzień 5
Czwartek 27.4. 2017

Jak co dzień rano tak i w czwartek po porannej pobudce w okolicach godziny 7:00, trochę zaspani, ale otwarci na przygody kolejnego dnia, zgraną grupą wyruszyliśmy do znanej nam z poprzednich śniadań kafejki Hela & Dia. Następnie po posiłku ruszyliśmy w stronę szkoły, gdzie tego dnia czekały nas warsztaty z zakresu edytowania i obróbki zdjęć, tego dnia hucznie obchodzone było także jej święto. Uczniowie, poprzebierani za postacie z bajek i filmów, chodząc po udekorowanych balonami i serpentynami korytarzach zachęcali wszystkich do wspólnej zabawy, z której chętnie skorzystaliśmy. Zajęcia minęły szybko i przyszedł czas na lunch. Po nim wyposażeni w aparaty z naszymi grupami wyruszyliśmy w  Pragę z zamiarem zrobienia kolejnych ciekawych zdjęć, różnych stron miasta. Następnie wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Czech metrem pojechaliśmy na stację, z której udaliśmy się do Jump Areny, aby poskakać na trampolinach. Po wybornej zabawie udaliśmy się na kolację do znanej restauracji Stara Praha,  gdzie razem świętowaliśmy urodziny dwóch naszych kolegów. Tę wyjątkową okazję uczciliśmy lodami. Najedzeni i zmęczeni wróciliśmy do  naszego hostelu „Adam & Eva” .

Hubert Kister IIa
kliknij aby powiększyć / click to enlarge
Thursday 27th April 2017

Like everyday morning, on Thursday after getting up around 7 o’clock. We were sleepy, but ready for new experiences. We went to well known to us Hela & Dia Cafe. After meal we went to school, where photo editing workshops awaited us. This day was celebrated as the school holiday. Students, dressed as characters from tales and movies, were walking around corridors decorated with balloons and streamers and were encouraging us to join the fun, which we did without hesitation. Our classes finished quickly and it was time for lunch. After meal we went to Prague ready to take more interesting photos of various places in the city. Later, together with our friends from Czech Republic we went by metro to a station from where we went to Jump Arena to do some trampoline jumping. We had a great time! Later we went to well-known “Stara Praha” restaurant to eat dinner.  We were also celebrating birthday of our two friends! We celebrated it with ice cream. Full and tired we went back to our hostel „Adam & Eva”.
Dzień 6
Piątek 28.04

Po pobudce i śniadaniu udaliśmy się do szkoły, gdzie tego dnia czekały na nas ostatnie zajęcia- tym razem także z zakresu obróbki i edytowania zdjęć. Po zajęciach wróciliśmy do hostelu na lunch, po którym mieliśmy chwilę czasu dla siebie. Po posiłku jedni zostali w hostelu, drudzy zwiedzali Pragę a inni nieustannie wykonywali zdjęcia, na których wystawę do szkoły niebawem się udaliśmy. Na miejscu w auli głównej gimnazjum, znajdowała się wystawa naszych zdjęć, przy oglądaniu których rozpoczęły się uroczystości prowadzące do zamknięcia  projektu Erasmus + pt. „Doświadczyć sztukę- zwiększyć motywację”. Następnie zostaliśmy zaproszeni na pożegnalną kolację, na którą przeszliśmy do sali na parterze. Po kolacji, ze smutkiem pożegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Czech, po czym wróciliśmy do hostelu.

Hubert Kister IIa
kliknij aby powiększyć / click to enlarge
Friday 28th April 2017

After waking up and eating breakfast we went to the school for our last Photo editing classes. After they were finished, we went back to the hostel to eat lunch. After meal we had some free time for ourselves. Some of us decided to stay in the hostel, others were sightseeing in Prague and others were taking photos. We went to an exhibition of photos we took during our trip. In the main hall of the school,  there was the exhibition. Soon the ceremonial closure of project Erasmus+ titled
„Experience Art – Increase motivation” began. After it we were invited to a farewell dinner, which took place in a hall on the ground floor. After the dinner, we said goodbye to our Czech friends and went back to the hostel.
Dzień 7
Sobota 29.04

Rano, po pobudce i śniadaniu, jeszcze na chwilę chcąc spojrzeć na panoramę miasta udaliśmy się na starówkę, gdzie zrobiliśmy ostatnie zdjęcia pięknej Pragi. Po obiedzie w stylowej restauracji Meduzy, ruszyliśmy w stronę naszego busa, którym wróciliśmy do Strzelina :)

Karol Knopik IIa
kliknij aby powiększyć / click to enlarge
Saturday 29th April 2017

In the morning, after breakfast, We went to the Old Town to one last time see the panorama and take last photos of Prague. After last dinner in “Meduzy” restaurant, We went to our bus, which took us back to Strzelin :)
Strzelin 30. 04.2017
Znowu w domu, ale pełni niezapomnianych wrażeń! 
Podczas wycieczki do Pragi najbardziej podobała nam się atmosfera panująca na warsztatach fotograficznych oraz oczywiście poza nimi. Duża w tym zasługa gospodarzy tego międzynarodowego spotkania młodzieży , a także naszych czeskich opiekunek-przesympatycznych uczennic-  Anny i Barbary . Nie można także pominąć doskonałego czeskiego jedzenia w restauracjach. Świetne też były różnorakie atrakcje m.in. wyjście do „Jump Arena” na trampoliny, wjazd kolejką linową na wzgórze Petrzin, spacer po Hradczanach i starówce oraz koncert młodego,utalentowanego skrzypka z niezwykłym poczuciem humoru. Wszyscy zgodnie uznaliśmy że wizyta w Pradze się udała !!! Będziemy tęsknić za koleżankami i kolegami z innych krajów, za pięknymi praskimi uliczkami i parkami Malej Strany, spacerami wzdłuż Wełtawy mieniącej się w wiosennym słońcu i niezapomnianą atmosferą, jaka nam towarzyszyła przez cały czas pobytu. Po prostu pokochaliśmy  Pragę!
                                           Justyna Golonka Id, Ewa Suszek Id i Michał Dobrowolski II g

At home again, but full of unforgettable impressions!
During the trip to Prague we liked the most the atmosphere during photography workshops and  also after them.  It was credited to our host of this international youth meeting and our Czech protectors- the nicests students -Anna and Barbara. We cannot pass over excellent  meals in restaurants. We also had fantastic atractions like jumping in „Jump Arena”, going up by cable raiylway on Petrzin Hill, walks in Hradczany and old city or the concert of talented , young violinist with the great sense of humor. We all admitted that the visit in Prague was superb!!! We will miss our friends from other countries, beautiful streets of old city and parks in Mala Strana, walks along Weltava river sparkling in spring sun and unforgettable atmosphere during the whole time of our staying. So simply WE LOVE PRAGUE!

Dzień 8
Erasmus +