Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Pomoc dla najuboższych rejonów Czadu, Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki
15.03.2023 r. Nasza szkoła zareagowała na apel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty związany z akcją wspierania polskich misjonarek i misjonarzy (Dominikanki, Bracia Szkolni, Paulini, Oblaci) – którzy budują, wyposażają i uczą w szkołach w najuboższych rejonach Czadu, Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki. W działaniach zbierane są stare tablice szkolne, krzesełka, stoliki, zestawy komputerowe, narzędzia i różnorodne inne sprzęty zwykle zalegające piwnice szkolne lub piwnice uczniów. W ramach tej akcji przekazaliśmy Fundacji Serce Dla Afryki zużyte krzesełka przeznaczone do likwidacji. Przedstawiciel Fundacji przyjechał i odebrał je od nas i zorganizował  transport do Wrocławia. Dary są we Wrocławiu starannie umieszczane w morskich kontenerach, a następnie przewożone do Gdańska i ładowane na statki, których portami docelowymi są zwykle Atok, Ayos oraz Yaoundé w Kamerunie.
Nasza wspólna akcja przynosi dobre rezultaty. Przed czterema laty przekazaliśmy także zużyty sprzęt do Afryki. W okresie ostatnich 5 lat wysłano już piętnaście kontenerów zużytych sprzętów szkolnych do Afryki.
kliknij na miniaturkę aby powiększyć