Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
dr hab. Adela Barabasz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor; Przewodnicz
ąca Rady Naukowej i członek zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów
Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem międzynarodowych stowarzyszeń, takich jak European Group for Organizational Studies (EGOS) oraz European Academy of  Management (EURAM).
Zainteresowania badawcze koncentruje na mechanizmach funkcjonowania organizacji, które opisuje w uj
ęciu psychochodynamicznym. Szczególną wagę przywiązuje do identyfikacji mechanizmów obronnych w organizacji oraz zjawiska przeniesienia w relacjach przełożony podwładny. Bada wpływ osobowości liderów organizacji na zachowania pozostałych jej członków oraz związki pomiędzy objawami dysfunkcjonalności jednostek a przejawami dysfunkcji w organizacji.
kliknij na miniaturkę, aby powiększyć

dr hab. Adela Barabasz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu