Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wymianę pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie
 
kliknij aby pobrać
FORMULARZ OFERTOWY w postêpowaniu na wymianê pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelinie
Unieważnienie zapytania ofertowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wymianę pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie
FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu na wymianę pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie
Unieważnienie zapytania ofertowego