Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024

Maria Skłodowska-Curie

Jest patronką naszej szkoły. Na tej stronie postaramy się przedstawić jej najważniejsze fakty z życia.

Warto się z nimi zapoznać

Urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r., jako ostatnia z pięciorga dzieci.
Ojciec - Władysław Skłodowski, matka- Bronisława Bogucka.W 1876 r. umiera matka Marii Skłodowskiej - Bronisława Boguska.

W 1882 r. Maria Skłodowska ukończyła gimnazjum (w wieku 15 lat).

Lata 1890-1891 - Maria Skłodowska uzyskuje dostęp do Laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa . Kierownikiem Pracowni Fizycznej w Muzeum był kuzyn Marii - Boguski Józef Jerzy (1853-1933) - fizyko chemik. W latach 1875-1876 Józef Boguski był asystentem Dmitrija Mendelejewa (1834 -1907). Po powrocie do Polski Józef Boguski utrzymywał przyjacielskie stosunki ze swoim nauczycielem, posyłał mu nowe prace i komunikaty o planach naukowych. Józef Boguski w liście wysłanym w 1898 r . do Dmitrija Mendelejewa poinformował go o odkryciu polonu i radu przez Marię Skłodowską- Curie.
1891 r. wyjazd Marii Skłodowskiej na studia do Paryża

1893 r. Maria Skłodowska uzyskuje licencjat z fizyki

1894 r. Maria Skłodowska uzyskuje licencjat z matematyki

26 lipca 1895 r. małżeństwo Marii Skłodowskiej z Pierre Curie.
12 września 1897 r. - urodziny córki Ireny.
Irena Curie w 1918 r. uzyskuje licencjat z fizyki; zostaje asystentką Marii Skłodowskiej- Curie. W 1925 r. Irena Curie broni pracy doktorskiej pt." Badania nad promieniami alfa polonu". W 1934 r. Irena Joliot - Curie wraz z mężem Frederickiem Joliot - Curie dokonuje odkrycia zjawiska sztucznej promieniotwórczości. W 1935 r. wraz z mężem Irena zostaje laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie chemii ( przyznana za syntezy nowych pierwiastków promieniotwórczych). Irena Joliot - Curie i Frederic Joliot- Curie mieli dwoje dzieci : córkę Helenę ( została badaczem jądrowym) i syna Pierre ( został biofizykiem). Irena Joliot - Curie zmarła na białaczkę 17 marca 1956 roku w wieku 59 lat.

1898 r. pierwsza samodzielna praca naukowa Marii Skłodowskiej - Curie zaproponowana przez prof. Gabriela Lippmanna "Własności magnetyczne zahartowanej stali".
1898 r. odkrycie polonu i radu przez małżonków Curie.

1899 r. Maria Skłodowska -Curie po raz pierwszy od zamążpójścia przebywa w Polsce w Zakopanem . Towarzyszy jej mąż - Pierre Curie. Spotyka się tam z rodziną, miedzy innymi z bratem Józefem, siostrą - Bronisławą i ojcem - Władysławem. Siostra Marii Skłodowskiej - Curie - dr Bronisława Dluska buduje w Zakopanem sanatorium dla chorych na płuca.

1900- 1905 r. Od października 1900 r. Maria Skłodowska- Curie pracuje w Wyższej Szkole Normalnej w Sevres, jako pierwsza profesor - kobieta. W szkole kształcą się przyszłe nauczycielki żeńskich szkól licealnych. Wśród wykładowców byli najwybitniejsi uczeni Sorbony i College de France.
1902 r. umiera ojciec Marii - Władysław Skłodowski.

1902 r. Maria Skłodowska - Curie ustala własności radu.

1903 r. Maria Skłodowska - Curie zostaje laureatką Nagrody Nobla z Fizyki za odkrycie promieniotwórczości i pierwiastków promieniotwórczych.

6 grudnia 1904 r. urodziny córki Ewy.
W 1938 r. ukazała się drukiem we Francji opracowana przez Ewę Curie biografia Marii Skłodowskiej - Curie. Książka Ewy Curie miała także kilkanaście wydań w Polsce. W czasie II wojny światowej Ewa Curie działała w Siłach Zbrojnych Wolnej Francji. Była korespondentem wojennym wielu dzienników amerykańskich, a także jednym z Dyrektorów " Paris - Presse". Jej maż Henri Labouisse był ambasadorem USA w Grecji, później Dyrektorem Generalnym United Nations Childrens Found. W 1956 r. Henri Labouisse odbierał przyznaną organizacji UNICEF pokojową Nagrodę Nobla. Ewa Curie - Labouisse mieszka w USA.

19 kwietnia 1906 r. -tragiczna śmierć męża Pierra Curie (wpadł pod wóz); objecie Katedry Fizyki na Sorbonie.

1910 r. Maria Skłodowska - Curie otrzymuje metaliczny rad ; Polonu Maria Curie nie wyodrębniła. Wyodrębniono jednak ten pierwiastek w czystej postaci w jej laboratorium i dokonano z nim szereg ciekawych eksperymentów .

29 października 1911 r. Maria Skłodowska- Curie uczestniczy w I Kongresie Solvajowskim w Brukseli. Chemik i przemysłowiec francuski Solvay Ernest (1838-1922) założyciel Międzynarodowego Instytutu Fizyki zorganizował obrady tego Kongresu. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się miedzy innymi:
. Goldschmidt Robert B.- chemik, wspólpracownik Ernesta Solva
. Planck Max Karl (1858-1947) fizyk niemiecki ; # laureat Nagrody Nobla z Fizyki w 1918 r.
. Sommerfeld Arnold (1868-1951) fizyk niemiecki.
. de Broglie Maurice (1875- 1960) fizyk francuski,
. Rutherford Ernest (1871-1937) fizyk angielski; # laureat Nagrody Nobla z Chemii w 1908 r.
. Einstein Albert (1879- 1955) fizyk niemiecki; # laureat Nagrody Nobla z Fizyki w 1921 r.
. Langevin Paul (1872- 1946) fizyk francuski,
. Nernst Walter Hermann (1864-1941) chemik niemiecki, # laureat Nagrody Nobla z Chemii w 1920 r.
. Brillouin Marcel (1854- 1948) fizyk francuski.
. Solvay Ernest (1838-1922) chemik i przemysłowiec belgijski.
. Warburg Emil Gabriel (1846-1931) fizyk niemiecki;
. Lorentz Hendrik Antoon (1853-1928) fizyk holenderski; # Laureat Nagrody Nobla z Fizyki w 1902 r.
. Perrin Jean Baptiste (1870-1942) fizyk francuski; # laureat Nagrody Nobla z Fizyki w 1926 r.
. Pioncare Henri (1854- 1912) -matematyk i filozof francuski.

1911 r. przyznanie Marii Skłodowskiej - Curie Nagrody Nobla z Chemii za odkrycie nowych pierwiastków i otrzymanie radu w stanie czystym.

6 maja 1912 r. Delegaci Towarzystwa Naukowego Warszawskiego przeprowadzają z Marią Skłodowską- Curie rozmowę w Paryżu. Przewodniczącym delegacji jest Sienkiewicz Henryk ( 1846 - 1916) pisarz polski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury ( 1905 r.). Delegaci namawiają Marię do powrotu do Polski. Propozycja Towarzystwa była dla Marii Curie bardzo mila, bo odpowiadała dawno żywionej przez nią chęci pracowania w rodzinnym środowisku. Dla urzeczywistnienia jej nie wahałaby się rozstać ze starsza córka, która musiałaby pozostać w Paryżu. W odpowiedzi delegatom Maria Curie nie mogła na razie zdecydować się na przyjazd do Warszawy i opuszczenie Paryża z dwu powodów :
złego stanu zdrowia, który rodził w niej wątpliwości czy w ogóle będzie w stanie pracować naukowo, a tym bardziej czy zdoła zorganizować nową pracownię radiologiczną;
poczuwa się także do obowiązku zorganizowania budującego się w Paryżu Instytutu im. jej męża

Decyzję ostateczną Maria Curie odłożyła do czasu usunięcia powyższych przeszkód. Maria Skłodowska - Curie nadesłała na adres Towarzystwa kosztorys urządzenia pracowni radiologicznej. Pragnęła ją uruchomić mimo powyżej przedstawionych przeszkód do lipca 1913 r.

1914 r. wybuch I wojny światowej; przerwana zostaje łączność Marii Skłodowskiej - Curie z pracownią radiologiczną w Warszawie ; zajmuje się w okresie wojny miedzy innymi organizowaniem wojskowego lecznictwa radiologicznego.
1919 r. praca w Instytucie Radowym w Paryżu.

1920 r. Marię Skłodowską - Curie odwiedza w Instytucie Radowym przy ul. Pierre Curie w Paryżu dziennikarka amerykańska z Nowego Jorku - p. Meloney ( Missy). Organizuje ona pobyty Marii Skłodowskiej- Curie w USA ( 1921 i 1929 r.)

1921 r. ( maj- 28 czerwiec) pierwsza podróż do USA ( spotkanie z prezydentem USA ( od 1921 r.) Hardingiem Warrenem Gamalielem ( 1865-1923). W USA przebywa wraz z córkami Ireną i Marią. Odbiera 1 g radu zamknięty w szkatułce , do której zloty kluczyk wręczył jej prezydent USA Harding.

1922 r. udział w pracach Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej w Genewie.

1925r. Udział w uroczystości poświecenia kamienia węgielnego pod Instytut Radowy w Warszawie. Maria spotyka się z prezydentem Wojciechowskim Stanislawem (1869-1953) - drugim prezydentem RP (1922-1926) oraz z polskimi fizykami i chemikami.

1929 r. ( październik) druga podróż do USA . Maria Sklodowska-Curie jest gościem prezydenta USA (1929 - 1933) Hoovera Herberta Clarka (1874- 1964). Przez kilka dni mieszka w Białym Domu. Ameryka daruje Marii Curie drugi gram radu ( pierwszy gram podarowano jej w 1921 roku). Zwiedza Uniwersytet Sw. Wawrzyńca ( 26 października) pod opieka Younga Owena D. (1874 - 1962) - prawnika i ekonomisty amerykańskiego . Na frontonie gmachu fizyki znajduje się płaskorzeźba w kamieniu przedstawiająca jej wizerunek. Bierze także udział w jubileuszu Edisona .

29 maja 1932 r. uczestniczy jako honorowa kierowniczka w uroczystości otwarcia Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. Dyrektorem Instytutu Radowego została jej siostra dr Bronisława Dłuska. Wykończony w pełni został szpital należący do Instytutu Radowego . Maria Skłodowska - Curie uczestniczy w jego inauguracji wraz z prezydentem RP (1926-1939) chemikiem prof. Ignacym Mościckim (1867 - 1946) . Uczestniczy także w sadzeniu drzewek przed Instytutem Radowym . Jest to ostatnia podróż

Marii Skłodowskiej - Curie do Polski.

1933 r. (wiosna) ostatnie wykłady na Sorbonie.

1933 r. (październik) odbył się Kongres Solvayowski.
Komitetowi naukowemu Kongresu przewodniczył Langevin Paul (1872 - 1946)- fizyk francuski. Na Kongres zaproszono Irene Joliot - Curie (1897- 1956) i Fredericka Joliot -Curie (1900 -1958) - fizyków francuskich; # laureatów Nagrody Nobla z chemii w 1935 r. Na Kongres zaproszono poza Marią Skłodowską -Curie i jej córką Ireną Joliot - Curie jeszcze trzecią kobietę - Lise Meitner (1878-1968) , pracującą wówczas w Berlinie , gdzie współpracowała z Otto Hahnem (1879 - 1968) -fizyko chemikiem niemieckim ( w 1918 Lise Meitner i Otto Hahn odkryli pierwiastek protaktyn ( Pa , Z= 91) , niezależnie od Soddy Fredericka (1877- 1956) i Cranstona Johna ur.1891 ). Einstein Albert był nieobecny na Kongresie. Przebywał wtedy w USA. Na Kongresie obecni byli miedzy innymi:
lord Rutherford Ernest (1871-1937) fizyk angielski; # laureat Nagrody Nobla z chemii w 1908 r.
Pauli Wolfgang (1900 - 1958) fizyk austriacki; # laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1945 r.
Bohr Niels (1885 - 1962) - fizyk duński; # laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1922 r.
Heisenberg Werner (1901 - 1976) - fizyk niemiecki; # laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1932 r.
Sir Chadwick James (1891 -1974) fizyk angielski; # laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1935 r.
Sir Cockroft John Douglas (1897 -1967) fizyk angielski; # laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1951 r.
Fermi Enrico (1901 - 1954) - fizyk włoski; # laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1938 r.
Broglie Louis Victor de (1892 - ) fizyk francuski;

1934 r. Maria Skłodowska- Curie umiera 4 lipca 1934 r. na skutek anemii złośliwej aplasycznej o przebiegu gwałtownym, gorączkowym.
1934 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie wybija medal pamiątkowy ku czci Marii Skłodowskiej - Curie.

W 1935 r. ukazuje się książka Marii Curie . Na okładce widnieją słowa: Maria Curie. Profesor Sorbony, Laureatka nagród Nobla z fizyki i chemii. Tytuł "PROMIENIOTWÓRCZOSC".

W 1953 r. ukazało się w Polsce II wydanie tej książki. Maria Skłodowska - Curie. Promieniotwórczość . PWN, Warszawa, 1953. ( tłum. z jez. francuskiego).

W 1954 r. ukazały się także w wyd. . PWN Prace Marii Skłodowskiej- Curie zebrane przez Irene Joliot- Curie. Chemia jądrowa i fizyka jądrowa swymi korzeniami tkwią w odkryciach Marii Skłodowskiej -Curie i jej męża Pierre Curie. Ich nazwisko weszło do nauki na zawsze.

Na czeœæ ma³¿onków Curie nadano nazwê KIUR pierwiastkowi transuranowemu odkrytemu w 1944 r. w zespole badawczym Gleena T. Seaborga ur. 1912 w USA ; ( sposób odkrycia - przez bombardowanie plutonu-239 (Z = 94) cz¹stkami alfa). Kiur jest to 96 pierwiastek w uk³adzie okresowym ( Kiur , Cm, Z)