Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Tutaj można wpisać swój komentarz nt strony internetowej

Przykładowe strony z Kroniki Szkolnej znajdują się w dziale Archiwum

Z okazji nadchodzącego jubileuszu szkoły, który będzie miał miejsce w październiku 2015 roku, zachęcamy wszystkich absolwentów do wysyłania nam swoich wspomnień i zdjęć związanych z naszą szkołą.
Z przyjemno
ścią je opublikujemy na naszej szkolnej stronie internetowej.
Obecnych uczniów prosimy o przekazanie tej informacji swoim rodzicom, dziadkom i innym krewnym, natomiast absolwentów prosimy o to aby poinformowali swoich znajomych.
Bartosz Kud
ła

E-maile prosimy przesyłać na adres:  liceumstrzelin@gmail.com
Tarcza szkolna (dostarczyła Pani Lucyna Nowakowska)
kliknij na tarczę, aby powiększyć
Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: GBWCPLPPPL21958800040014661020000010
Uczestnictwo w obchodach jubileuszu 70-lecia LO Strzelin (16-17 X 2015) oznacza zgodę osób obecnych na publikowanie wizerunku zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.