Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024

Day 1

10 October 2016

Day 2

11 October 2016

Day 3

12 October 2016

Day 4

13 October 2016

Day 5

14 October 2016

Welcome Day (getting to know each other, visiting Strzelin authorities, a trip to Strzelin granite quarry
Click to open a photo gallery
Click to play a video
Trip to Cracow
Click to open a photo gallery
Click to open a photo gallery
Click to play a video
Click to play a video
Presentations & workshops
Click to open a photo gallery
Click to open a photo gallery
The Final Concert and short interviews
Click to play a video
Click to play a video
Trip to Wrocław
"The Final Concert"
"Short Interviews"
"Presentations"
"Workshops"
"The Welcome Day"